Cilët jemi ne?


Ne jemi www.portalishkollor.al., që funksionon në kuadër të “ALBAS-grup”. Ky është një portal i ri që ofron e-librin ALBAS, si pjesë e botimeve të kësaj kompanie, si dhe materiale të shumta shkollore, të cilat me përparësitë dhe risitë pedagogjike të transmetuara përmes teknologjisë, shërbejnë për modernizimin e shkollës.