Stafete me shtrëngim duarsh

Kjo është një lojë argëtuese që secili nga ju mund ta provojë në kohën e lirë. Ne do ju shpjegojmë hapat se si luhet kjo lojë, madje do postojmë edhe disa foto që ju ta kuptoni më mirë

Kjo është një lojë argëtuese që secili nga ju mund ta provojë në kohën e lirë. Ne do ju shpjegojmë hapat se si luhet kjo lojë, madje do postojmë edhe disa foto që ju ta kuptoni më mirë.

Fëmijët vendosen në grupe njëri pas tjetrit dhe kapen për dore. Fëmijës së fundit i tregohet një numër dhe ai duhet t’ua transmetojë të tjerëve nëpërmjet shtrëngimit të duarve. Grupi nga i cili fëmija i parë e thotë numrin e saktë merr një pikë. E kështu vijon loja më tej. Ju mund të provoni ta luani këtë lojë.

(Portali Shkollor)

4,099 Lexime
8 vjet më parë