Udhëzim

MAS publikon kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve

Ministria e Arsimit dhe Sportit publikon një udhëzim për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve në sistemin arsimor publik

1,849 Lexime
4 vjet më parë