Urdhër

Përcaktimi i nivelit arsimor të mësuesit

Urdhër për përcaktimi i nivelit arsimor të mësuesit në institucionet publike të arsimit parauniversitar

717 Lexime
4 vjet më parë