Urdhër

Përcaktimi i nivelit arsimor të mësuesit

Urdhër për përcaktimi i nivelit arsimor të mësuesit në institucionet publike të arsimit parauniversitar

1,128 Lexime
5 vjet më parë