Udhëzim

Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit

Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të institucionit arsimor publik

2,625 Lexime
6 vjet më parë