Urdhër

Programet orientuese për portalin "Mësues për Shqipërinë 2017-2018"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisi publikoi urdhërin për miratimin e programeve orientuese për portalin "Mësues për Shqipërinë 2017-2018".

8,405 Lexime
3 vjet më parë