Urdhër

Shpallet konkursi për tekstet shkollore të reja dhe përmbajtet digjitale të klasës XII

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall konkursin e teksteve shkollore të reja dhe/ose përmbajtjeve digjitale për klasën e XII të arsimit të mesëm të lartë, viti shkollor 2018-2019.

2,256 Lexime
4 vjet më parë