MASR

Udhëzimi për zhvillimin e testimit në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2018

Udhëzimin nr. 12, datë 27.2.2018 "Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t'u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar".

11,394 Lexime
3 vjet më parë