MASR

Udhëzimi për zhvillimin e testimit në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2018

Udhëzimin nr. 12, datë 27.2.2018 "Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t'u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar".

10,964 Lexime
2 vjet më parë