UDHËZUES PËR FORMULARIN A1Z

Udhëzues për plotësimin e formularit A1Z, Matura shtetërore 2019

Udhëzuesi për formularin A1Z përmban informacione rreth të dhënave personale që duhen plotësuar, të dhënave shkollore, të dhënat lëndore si dhe lista e lëndëve me zgjedhje për gjimnazet, shkollat e mesme artistike dhe shkollat e mesme profesionale.

Udhëzuesi i plotësimit të formularit A1, i cili përmban informacione rreth të dhënave personale që duhen plotësuar, të dhënave shkollore, të dhënat lëndore si dhe lista e lëndëve me zgjedhje për gjimnazet, shkollat e mesme artistike dhe shkollat e mesme profesionale.

(Portali Shkollor)

3,814 Lexime
5 vjet më parë