Urdhër

Zbatimi i nismës "Tri lëndë në gjashtë orë"

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë ka publikuar urdhrin për zbatimin e nismës “Tri lëndë në gjashtë”. Në mbështetje të nenit 26 të ligjit numër 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

2,310 Lexime
4 vjet më parë