strategji

20 pika për t'u bërë një mësues më i mirë

Më poshtë kam grumbulluar 20 pika të thjeshta që mund të bëni (relativisht) shpejt për t'u bërë një mësues më i mirë. Lista është qëllimisht e ndryshme, sepse e kam shkruar atë dhe nuk mund të qëndroj të përqendruar në ndonjë gjë për më shumë se 4 minuta.

Shumë prej arsyeve që ju bëjnë ju një mësues të mirë do t’i gjeni në këtë artikull. 


Bazuar në reagimet e lexuesve, sondazheve, komenteve dhe vërejtjeve të tjera që kemi marrë gjatë viteve, shumica dërrmuese prej jush janë tashmë 'të mirë' në atë që bëni.


Pak profesionistë të paaftë që vazhdimisht kërkojnë të përmirësohen mbeten të paaftë. Nëse jeni këtu ose duke lexuar një libër, për shembull – leximi, shkrimi, përgjigja dhe shpërndarja e ideve, do të jetë e vështirë që ju t’i rezistoni ngritjes profesionale.


Nga ajo që diskutojmë këtu, duket sikur falsim për pedagogjinë moderne dhe rrezikojmë të mos i kuptojmë ato. Në fakt ne përpiqemi të balancojmë risitë dhe strategjitë në klasë, e nëse ia dalim në jemi gjithnjë duke u përmirësuar. 


Më poshtë kam grumbulluar 20 pika të thjeshta që mund të bëni (relativisht) shpejt për t'u bërë një mësues më i mirë. Lista është qëllimisht e ndryshme, sepse e kam shkruar atë dhe nuk mund të qëndroj të përqendruar në ndonjë gjë për më shumë se 4 minuta.


Shumica janë të bazuara në burimet që kemi krijuar tashmë këtu, kështu që aty ku është e rëndësishme, kam lidhur me burimet e përmendura.


20 gjëra që mund të mësosh në 10 minuta për t'u bërë një mësues më i mirë


1. Qëllimi i një vlerësimi. (Gjithashtu, strategjitë e thjeshta të vlerësimit nuk mund të jenë një ide e keqe.)

2. Si të krijoni dhe të ndani fotografi përmes Google Drive.

3. Katër alternativa për notat e letrës.

4. Si të vlerësoni shpejt nivelin e leximit të çdo studenti.

5. Një strategji universale e mjaftueshme për të përmirësuar shkrimin e shumicës së nxënësve në shumicën e rrethanave pa marrë parasysh zonën e përmbajtjes ose caktimin. 

6. Dallimi në mes të bërjes së projekteve dhe mësimit të bazuar në projekte.

7. Tre strategji të diferencimit.

8. Pesë mënyra për të qetësuar një klasë të zhurmshme.

9. Një mënyrë e re për të përdorur Taksonominë e Bloom (ose ndonjë kornizë tjetër të të menduarit) në klasën tuaj.

10. Gjëja e preferuar e nxënësit tuaj më sfidues.

11. Si të përdorni një hashtag për t'i lejuar nxënësit tuaj të bëjnë pyetje (në mënyrë anonime ose ndryshe).

12. Tre lojëra të ndërtimit të ekipit që mund të përdorni në çdo kohë për të thyer monotoninë, për të rritur nivelin e energjisë në klasë, për të lehtësuar punën në grup, për të ndihmuar nxënësit të njihen me njëri-tjetrin etj.

13. Si të përdoret pyetje / përgjigje për të nxitur diskutime më të forta me dhe mes nxënësve.

14. Tre strategji grupimi.

15. Si të krijoni një ushqim (RSS ose lexues social të lajmeve) të një lloji për të mbuluar idetë e reja në arsim.

16. Pse dhënia e detyrave të shtëpisë ndoshta është duke bërë më shumë dëm sesa mirë - ndoshta ndoshta detyrat e shtëpisë mund të zëvendësohen me leximin e një libri?

17. Si të përdorim një bord të zgjedhur (një strategji e madhe e diferencimit - shih # 7).

18. Një përcaktim i saktë / i përdorshëm për zhvillimin e mendimit kritik.

19. Një plan për lirimin gradual të modelit të përgjegjësisë.

20. Një mënyrë për të promovuar qytetarinë numerike në njësinë tuaj të ardhshme mësimore / projekt / mësim.


(A. Hoxhaj, Portali Shkollor)

10,714 Lexime
6 vjet më parë