EKSPERIENCË

Arsimi gjithëpërfshirës dhe vlerat e gjithëpërfshirjes cilësore

“Arsimi gjithëpërfshirës cilësor kërkon përkushtim, profesionalizëm dhe bashkëpunim”- Rajmonda Mullaymeri, Drejtuese e Rrjetit Profesional Mësues-Ndihmës, Korçë, sjell përvojën mbi vlerat e gjithëpërfshirës cilësore, nëpërmjet strategjive të aplikuara.

Përfshirja sociale është një çështje e të gjithë shoqërisë dhe jo vetëm e sistemit arsimor. Arsimi gjithëpërfshirës, si një hap i parë drejt përfshirjes sociale, është në dobi të të gjithë shoqërisë. 


Gjithëpërfshirja në arsim ka si synim përfshirjen e të gjithë fëmijëve pa dallim race, gjinie, etnie, aftësie të kufizuar apo ndonjë dallim tjetër në shkollën më të afërt të rregullt.


Rajmonda Mullaymeri, Drejtuese e Rrjetit Profesional Mësues-Ndihmës, Korçë, sjell përvojën e saj mbi vlerat e gjithëpërfshirës cilësore, nëpërmjet strategjive të aplikuara nga ky rrjet.   

(Portali Shkollor) 

2,780 Lexime
1 vit më parë