Guida e studentit

BSH, broshurë për vendime “të goditura” ekonomike

Faqet dhe rreshtat e kësaj broshure, do të shpalosin përpara jush një informacion të përgjithshëm mbi disa nga nocionet dhe instrumentet financiare më të përdorura, si dhe këshilla të thjeshta për miradministrimin e parave.

Kjo broshurë është menduar për ju, nxënësit e shkollave të mesme që aspironi të vazhdoni shkollën e lartë. Banka e Shqipërisë e hartoi këtë broshurë me qëllim që t’iu japë të gjithë nxënësve informacionin e nevojshëm për të marrë vendime “të goditura” ekonomike përpara se të fillojnë universitetin në vitin e ardhshëm. 


Faqet dhe rreshtat e kësaj broshure, do të shpalosin përpara jush një informacion të përgjithshëm mbi disa nga nocionet dhe instrumentet financiare më të përdorura, si dhe këshilla të thjeshta për miradministrimin e parave.

2,144 Lexime
7 vjet më parë