Rreziqet e seksit

Çfarë lloj sjelljesh konsiderohen si abuzime seksuale?

Shumica e akteve ligjore konsiderojnë abuzime seksuale ato që kryhen me të mitur, nën moshën 13 vjeç, apo edhe ato raste në të cilat aprovimi merret duke përfituar nga një pozicion superioriteti (professor, baba, shef …), që kufizon lirinë e viktimës.

Quhen abuzive marrëdhëniet që kryhen pa pëlqimin tënd dhe, në ndryshim me përdhunimin, nuk ka as dhunë e as frikësim, por që është në kundërshtim me lirinë apo identitetin tënd seksual.


Shumica e akteve ligjore konsiderojnë abuzime seksuale ato që kryhen me të mitur, nën moshën 13 vjeç, apo edhe ato raste në të cilat aprovimi merret duke përfituar nga një pozicion superioriteti (professor, baba, shef …), që kufizon lirinë e viktimës.


Ki parasysh


Mund të konsiderohen abuzime seksuale:

  • Çdo lloj prekjeje, të cilat ti i bën i/e sforcuar.
  • Veprimtaritë që të detyrojnë të shohesh (ekzibicionizmi) ose propozime me gojë.
  • Vazhdimisht vihet re se një numër i madh rasteshtë këtyre abuzimeve me të miturin janë kryer nga persona të rrethit shumë të afërt ose nga familja e tij.

( Marrë nga libri "Seksi, 101 pyetje dhe përgjigje", botuar nga ALBAS )

620 Lexime
2 vjet më parë