Studimi

Cili është efekti i testimit?

Mësues, ju duhet të diskutoni rreth pyetjes: si studioni? Kjo është një bisedë që disa mësues zhvillojnë me nxënësit e tyre duke dashur që t’i ndihmojnë nxënësit me ide të reja për të përmirësuar mënyrën se si ata mësojnë.

Efekti testues është një strategji për të parë se sa informacion kanë ruajtur nxënësit tuaj në memorie. E njohur gjithashtu si praktikë e rikthimit dhe heton mënyrat që ju, si mësues, mund të siguroheni që nxënësit tuaj të jenë në gjendje të mbajnë ide dhe informacione afatgjata.


Ju jeni përgjegjës për të siguruar që mënyra se si shpjegoni të lehtësojnë mësimin më efektiv nga nxënësit tuaj. Ju duhet të diskutoni rreth pyetjes: si studioni? Kjo është një bisedë që disa mësues zhvillojnë me nxënësit e tyre duke dashur që t’i ndihmojnë nxënësit me ide të reja për të përmirësuar mënyrën se si ata mësojnë.


Cili është efekti i testimit?

Efekti i testimit u eksplorua në thellësi përmes një eksperimenti studimi i cili u botua nga “Karpicke and Blunt” në 2011.


Në eksperiment, u paraqit një fragment i shkurtër i tekstit për t'u lexuar dhe u zhvilluan tre strategji për metodat e studimit.


Strategjia 1: Nxënësi kalon pesë minuta duke lexuar pasazhin dhe pastaj përfundon.

Strategjia 2: Nxënësit kalojnë pesë minuta duke lexuar pasazhin. Pastaj, marrin një pushim të shkurtër, para se të lexojnë pasazhin. Ata e përsërisin këtë dy herë më shumë, kështu që ata kanë lexuar në fund të kalimit një total prej katër herë.

Strategjia 3: Nxënësi kalon pesë minuta duke lexuar pasazhin. Më pas ata e vënë tekstin dhe shpenzojnë dhjetë minuta duke shkruar gjithçka që ata mund të kujtojnë në një copë letre të bardhë. Ata përsërisin këtë strategji - lexoni pasazhin përsëri për pesë minuta dhe kaloni edhe dhjetë minuta për të shkruar atë që mbahet mend në një copë letre të bardhë.


Më pas ju  drejtuan dy pyetje nxënësve një javë pas përpjekjes së tyre për të studiuar pasazhin.

Së pari, u kërkua të kujtojnë idetë nga pasazhi që lexonin një javë më vonë. Strategjia 3 u zbulua se ishte qasja më efektive.

Pyetja e dytë ishte faktike. Në vend të pyetjeve përfundimtare, nxënësve ju kërkua të zbatonin njohuritë që kishin fituar në situata të reja.


Strategjia 3, duke dëshmoi se jo vetëm që kjo qasje siguroi memorizim më efektiv, por gjithashtu u lejoi nxënësve të aplikojnë njohuritë e tyre në kontekste të reja - qëllimi përfundimtar i të mësuarit.


Pse efekti testues është i rëndësishëm për mësuesit?

Kujtesa jonë afatgjatë ka kapacitet kryesisht të pakufizuar. Por, për të përdorur informacionin që ne kemi ruajtur në kujtesën tonë afatgjatë, është e nevojshme ta rikujtojmë ose ta marrim atë.

Çdo herë që të marrësh informacionin, ndërton lidhje të reja midis sinapeve në trurin tënd, duke forcuar lidhjet dhe duke konsoliduar kujtimet. Kjo, nga ana tjetër, ju mundëson të keni qasje më të lehtë në të ardhmen.


Nuk është e mjaftueshme që nxënësit tuaj të lexojnë informacione dhe të mendojnë se kuptojnë dhe mbajnë mend atë që kanë konsumuar. E njëjta vlen edhe për një leksion - dëgjimi nuk është sinonim me mjeshtërinë.


Dëgjimi nuk është sinonim i zotërimit.

Ndërsa leximi dhe ri-leximi mund të lejojnë tërheqjen e menjëhershme dhe të japin një iluzion të mjeshtërisë, për mbajtjen më afatgjatë duhet gjithashtu të jeni në gjendje të merrni informacionin.


Tani mbetet për të parë se si do e zbatoni ju këtë strategji.


(Albina Hoxhaj; Portali Shkollor)

2,639 Lexime
5 vjet më parë