MODEL

Gjuhë shqipe 7, tema mësimore analizë e poezisë “Kinema e vjetër”nga Ismail Kadare

Mësuesja Elma Sana nga shkolla 9-vjeçare “Myslim Hida” sjell një orë mësimi virtuale në lëndën e Gjuhës shqipe për klasat e shtata. Tema analizë e poezisë “Kinema e vjetër” nga Ismail Kadare.

Përgatiti: Elma Sana

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa: 7

Tema: analizë e poezisë “Kinema e vjetër”nga Ismail Kadare

Shkolla 9-vjeçare “Myslim Hida”

(Portali Shkollor) 

1,000 Lexime
6 muaj më parë