MODEL

Gjuhë shqipe 9, tema mësimore “Kryefjala”

Mësuesja Keti Mema ka përgatitur një model ore virtuale në lëndën e Gjuhës shqipe për klasat e 9-ta. Si temë mësimore trajtohet “Kryefjala”. Teksa nxënësit informohen qartë mbi këtë tematikë, në fund udhëzohen edhe për detyrat.

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 9

Tema: “Kryefjala” 

Përgatiti: Keti Mema  

(Portali Shkollor) 

661 Lexime
4 muaj më parë