MËSIMI VIRTUAL

Gjuhë shqipe V, tema "Teksti dhe fjalia"

Mësuese Mimoza Koçi ka realizuar orën mësimore virtuale në lëndën e Gjuhës shqipe, për klasën e pestë, me temë "Teksti dhe fjalia".

Mësuese Mimoza Koçi ka realizuar orën mësimore virtuale në lëndën e gjuhës shqipe, për klasën e pestë, me temë "Teksti dhe fjalia".

(Portali Shkollor)

905 Lexime
2 muaj më parë