TREMUJORI I DYTË

Klasa I-V, teste përmbledhëse për periudhën e dytë në të gjitha lëndët

Në këtë prag testimesh përmbledhëse për tremujorin e dytë sjellim testet për klasat e para deri në të pesta për të gjitha lëndët, të punuara me tabelën Blue Print nga mësuesja jonë bashkëpunëtore dhe e palodhur, Violeta Kuqi.

Teste përmbledhëse për tremujorin e dytë në të gjitha lëndët

Klasat: I-V

Përgatiti: Violeta Kuqi  

Shkolla “Sul Harri”, ZVA Elbasan

(Portali Shkollor)

97,384 Lexime
3 vjet më parë