MODEL

Letërsi X, analiza letrare e tragjedisë "Hamleti"

Mësuesi dhe njëkohësisht drejtori i shkollës "Elmaz Ademi", Fadil Shaqiri, sjellë analizën letrare të tragjedisë së Shekspirit, Hamleti, për të gjithë nxënësit dhe maturantët të cilët janë të interesuar. Ora mësimore shërben edhe si model për mësuesit.

Orë mësimi në distancë

Fusha: Gjuha dhe Komunikimi

Lënda: Letërsi X

Tema: Analizë letrare e tragjedisë "Hamleti"

Përgatitur: Fadil Shaqiri

Shkolla "Elmaz Ademi" Bardhoc/Kukës

 (Portali Shkollor) 

682 Lexime
5 muaj më parë