MODEL

Matematikë 5, tema mësimore “Matjet-gjatësia”

Mësuesja e matematikës Diana Hoxha, ka përgatitur një orë mësimi virtuale mbi tematikën “Matjet-gjatësia”, për klasën e pestë. Ju ftojmë të shqyrtoni këtë model në lëndën e matematikës.

Lënda: Matematikë

Klasa: V-b

Tematika: 1.Matjet-gjatësia

                a. Njesitë e matjes së gjatësisë

                b. Matja dhe vizatimi i segmenteve

Mësuese: Diana Hoxha

 (Portali Shkollor) 

546 Lexime
1 javë më parë