MODEL

Mësim model letërsi, klasa IX, analizë e poezisë “Bregu i mollës” nga Azem Shkreli

Mësuesja Esmeralda Dobjani nga shkolla 9-vjeçare “Herbert” Qerret sjell një orë mësimi virtuale në lëndën e letërsisë për klasat e nënta. Në këtë orë trajtohet analiza e poezisë “Bregu i mollës” nga Azem Shkreli.

Përgatiti: Esmeralda Dobjani 

Lënda: Letërsi 

Klasa: IX

Tema: “Bregu i mollës” nga Azem Shkreli 

Shkolla 9-vjeçare “Herbert” Qerret

(Portali Shkollor) 

892 Lexime
5 muaj më parë