Test

Model testimi në lëndën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Për t’u ardhur në ndihmë mësuesve, Mentor Hajrizi, sjell një model testi për klasat X, XI dhe XII. Testi është në dy variante: A dhe B.

Testimet janë shumë të rëndësishme gjatë procesit mësimor, si për mësuesit ashtu edhe për nxënësit. Mësuesit tregohen të vëmendshëm teksa formulojnë një test duke synuar që testi të përmbajë pyetje për nxënësit e të gjitha niveleve.

Për t’u ardhur në ndihmë mësuesve, Mentor Hajrizi, sjell një model testi për klasat X, XI dhe XII. Testi është në dy variante: A dhe B.

Ju mund ta shikoni si model këtë testim, por edhe mund ta përdorni në orën tuaj të mësimit sapo të nisë viti i ri shkollor 2016-2017.

(Nga: MA. Mentor Hajrizi, Kosovë)

37,823 Lexime
7 vjet më parë