MARRËDHËNIE

Modul për trajnimin e prindërve, çfarë duhet t’u ofrohet atyre nga mësuesit?

Në cilësinë dhe mbarëvajtjen e arsimimit të fëmijëve, marrëdhënia mësues-prindër është shumë e rëndësishme. Mësuesja Etleva Qorri, e shkollës “Murat Toptani” në Tiranë, sjell një modul për trajnimin e prindërve. Ju mund ta aplikoni lehtë atë.

Mësuesja Etleva Qorri e shkollës “Murat Toptani” në Tiranë, sjell një modul për trajnimin e prindërve. Synimi i këtij trajnimi është njohja me karakteristikat e çdo fëmije dhe fitimi i ndihmës së garantuar të prindërve. Ndërsa një nga objektivat kryesorë ka të bëjë me krijimin e partneritetit shkollë-familje, nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë. Ju ftojmë ta lexoni duke ju dhënë sugjerimin që ta aplikoni edhe ju për të kontribuar në rritjen e cilësisë dhe mbarëvajtjes së arsimimit të brezave të rinj. 

(Punoi Etleva Qorri, Portali Shkollor) 

1,020 Lexime
8 muaj më parë