SHEMBULL

Ora virtuale: Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur kohore dhe vendore

Një orë mësimore në kushte virtuale, nga Edlira Ekmekciu, e cila është përpjekur t’ua thjeshtëzojë nxënësve të klasës së tetë, këto tematika të vështira.

Besoj se të gjithë jemi të vetëdijshëm që gjuha shqipe nga pikëpamja gramatikore është mjaft e vështirë. Fjalitë bashkërrenditëse, të thjeshta, të përbëra, nënrenditësie, etj, së pari kërkojnë shumë punë nga ana e mësuesit, por akoma më shumë nga ana e nxënësit. 


Mësuesja e gjuhës shqipe, Edlira Ekmekciu, ka përgatitur një orë të tillë, në kushtet virtuale, për t’u ardhur në ndihmë nxënësve, në mënyrë që t’i përthithin me lehtësi tematika të tilla

(Portali Shkollor)

16,767 Lexime
2 vjet më parë