MËSIMI VIRTUAL

Orë mësimore në lëndën e letërsisë, mbi veprën "Don Kishoti"

Mësuesi i shkollës "Perla", Vlorë, Ardi Stefa, ka realizuar për nxënësit e tij, orë mësimore virtuale. Duke qenë mësues i letërsisë, ai ka marrë në shqyrtim veprën "Don Kishoti".

Mësuesi i shkollës "Perla", Vlorë, Ardi Stefa, ka realizuar për nxënësit e tij, orë mësimore virtuale. Duke qenë mësues i letërsisë, ai ka marrë në shqyrtim veprën "Don Kishoti". 

(Portali Shkollor)

3,907 Lexime
3 vjet më parë