KLASA PARË

Plan Edukativ Individual për nxënësit me aftësi të veçanta

Ju njohim me një Plan Edukativ Individual për nxënësit e klasës së parë, që janë diagnostikuar me Autizëm infantil. Në të paraqitet plani për 35 javë, ndërsa aty tregohen veprimtaritë që duhet të kryejë nxënësi në fusha të ndryshme.

Ky është një Plan Edukativ Individual për nxënësit e klasës së parë që janë diagnostikuar me Autizëm infantil. Në këtë plan shkollor, për vitin 2019-2020, objektivat kryesore kanë të bëjnë me të lexuarin global nga ana e nxënësit, njohjen e shkronjave, të shkruarit në kompjuter, njohjen e ngjyrave, figurave gjeometrike se dhe me dallimin e koncepteve brenda-jashtë, lart-brenda etj.  

(Portali Shkollor)  

4,746 Lexime
3 javë më parë