MODEL

Plan edukativ individual për nxënësit me diagnozë "epilepsi reflektare" (PEI)

Ky "Plan Edukativ Individual" shërben për nxënësit e klasës së parë, që janë diagnostikuar me diagnozën: epilepsi reflektare, ADHD. Mësuesi bën një përshkrim të gjendjes së nxënësit duke vendosur edhe objektivat, me qëllimshmërinë e arritjes së tyre.

Ju sjellim një plan edukativ individual për mësuesit e shkollave speciale, si dhe për ata mësues që merren me nxënës me nevoja të veçanta. Ky "Plan Edukativ Individual" shërben për nxënësit e klasës së parë, që janë diagnostikuar me diagnozën: epilepsi reflektare, ADHD. 


Në të paraqitet plani për 35 javë, si dhe tregohen veprimtaritë që duhet të kryejë nxënësi në fusha të ndryshme. Mësuesi bën një përshkrim të gjendjes së nxënësit duke vendosur edhe objektivat, me qëllimshmërinë e arritjes së tyre. 

 

(Portali Shkollor)

902 Lexime
2 muaj më parë