HARTIM PLANI

Plan vjetor i veprimtarive edukative për vitin e parë të shkollave të mesme

Sjellim për ju një model plani vjetor të veprimtarive edukative për shkollat e mesme, viti shkollor 2019-2020. Konkretisht materiali më poshtë ju paraqet planin kujdestari për klasën e X-të.

Materiali më poshtë ju njeh me planin vjetor të veprimtarive edukative për vitin shkollor 2019-2020 për klasën e X-të. Ju mund të bazoheni tek ky plan për të hartuar edhe të tjerë, sa i takon orëve kujdestari në shkollat e mesme. Në planin bashkangjitur tregohen drejtimet kryesore ku do të përqendrohet puna edukative si dhe veprimtaritë për çdo muaj të vitit shkollor.

(Portali Shkollor) 

5,571 Lexime
7 muaj më parë