PLAN VJETOR LËNDOR

Plan vjetor lëndor, dituri natyre

Në këtë material ju sjellim planin vjetor lëndor të lëndës Dituri natyre, klasa e dytë. Ky plan është përgatitur nga mësuei Shkëlzim Pepaj, i shkollës "Adem Haxhija". Planifikimi i orëve bëhet sipas prgramit.

Në këtë material ju sjellim planin vjetor lëndor të lëndës Dituri natyre, klasa e dytë. Ky plan është përgatitur nga mësuei Shkëlzim Pepaj, i shkollës "Adem Haxhija". Planifikimi i orëve bëhet sipas prgramit. 


(Materialin mund ta shkarkoni më poshtë)

(Portali Shkollor)

842 Lexime
6 muaj më parë