PLAN VJETOR

Plan vjetor lëndor "Muzikë 2"

Në këtë material ju sjellim planin vjetor lëndor të lëndës Muzikë, klasa e dytë. Ky plan është përgatitur nga mësuei Shkëlzim Pepaj, i shkollës "Adem Haxhija".

Në këtë material ju sjellim planin vjetor lëndor të lëndës Muzikë, klasa e dytë. Ky plan është përgatitur nga mësuei Shkëlzim Pepaj, i shkollës "Adem Haxhija". Planifikimi i orëve bëhet sipas prgramit.

(Portali Shkollor)

1,250 Lexime
6 muaj më parë