PLANIFIKIM VJETOR

Plan vjetor lëndor në lëndën e gjuhës shqipe 3

Mësuesi Shkëlzim Pepaj, sjell për mësuesit hartimin e planit vjetor në lëndën gjuha shqipe 3. Planifikimi i orëve bëhet sipas programit, në të trija periudhat.

Shkëlzim Pepaj


Mësuesi Shkëlzim Pepaj, njëkohësisht drejtues i ekipit lëndor në shkollën Adem Haxhija, Postribë, sjell pë mësuesit hartimin e planit vjetor në lëndën gjuha shqipe 3. Planifikimi i orëve bëhet sipas programit, në të trija periudhat.


Materialin e plotë e gjeni më poshtë.


(Përgatiti për publikim P.Sh; Portali Shkollor)

2,786 Lexime
4 muaj më parë