PLANET E REJA

Planet mësimore të ALBAS për Arsimin Fillor sipas udhëzimeve të reja të MASR

Në këtë artikull do të gjeni të përmbledhura planet mësimore të Arsimit Fillor nga Shtëpia Botuese Albas. Këto plane janë bazuar në udhëzimet e reja të Ministrisë së Arsimit.

Shtëpia Botuese Albas, duke uruar të gjithë mësuesit për mbarësi e suksese në punën e tyre, sjell planet e reja mësimore për vitin 2020-2021, sipas udhëzimeve të reja nga Ministria e Arsimit, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19.


Në këtë artikull do të gjeni të përmbledhura planet mësimore të Arsimit Fillor, për lëndët nga klasa e parë në të pestë, bazuar te librat shkollorë nga ALBAS. 


Më poshtë do të gjeni planet mësimore vjetore të Arsimit Fillor për lëndët: Gjuhë shqipe (2,3,4,5), Matematikë (2,3,4), Dituri natyre (1,2),  Edukim për shoqërinë (1,2), Qytetari (3), TIK (4), Art Pamor (1,2,3,4,5), Histori (4). PLANI MËSIMOR VJETOR DITURI NATYRE 1 

PLANI MËSIMOR VJETOR EDUKIM PËR SHOQËRINË 1 

PLANI MËSIMOR VJETOR EDUKIM PËR SHOQËRINË 2  

PLANI MËSIMOR VJETOR QYTETARI 3

PLANI MËSIMOR VJETOR HISTORI 4

PLANI MËSIMOR VJETOR DITURI NATYRE 2 


PLANI MËSIMOR VJETOR TIK 4 

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË PARË MATEMATIKË 2PLANI MËSIMOR VJETOR GJUHË SHQIPE 2 


PLANI MËSIMOR GJUHË SHQIPE 5, TREMUJORI PARË PLANI MËSIMOR MATEMATIKË 4, TREMUJORI PARË  DHE I DYTË 


PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 1 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 2 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 3 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 4  

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 5 

PLANI MËSIMOR VJETOR GJUHË SHQIPE 3


PLANI MËSIMOR VJETOR MATEMATIKË 3, TREMUJORI PARË 


PLANI MËSIMOR VJETOR GJUHË SHQIPE 4


PLANI MËSIMOR GJUHË SHQIPE 5, TREMUJORI DYTË 

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË DYTË MATEMATIKË 2


PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË TRETË MATEMATIKË 2

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË DYTË MATEMATIKË 3

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË TRETË MATEMATIKË 3

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË TRETË MATEMATIKË 4

PLANI MËSIMOR GJUHË SHQIPE 5, TREMUJORI DYTË DHE I TRETË  


Përgatiti për publikim Nanila Allkja Biçaku 


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë  

90,190 Lexime
3 vjet më parë