PLANIFIKIM VJETOR

Planifikim vjetor dhe tremujor, lënda Histori

Mësuesja Violeta Nipolli Kuqi ka përgatitur planifikimin vjetor dhe për tremujorin e parë në lëndën e Historisë për klasën e pestë.

PLANIFIKIMI VJETOR DHE TREMUJORI I PARË

FUSHA: SHOQËRIA DHE MJEDISI

LËNDA: HISTORI

KLASAT E PESTË

VITI SHKOLLOR 2019-2020

MËSUESE KUJDESTARE

VIOLETA NIPOLLI KUQI

(Violeta Nipolli Kuqi; Portali Shkollor)

2,748 Lexime
9 muaj më parë