PLANIFIKIM VJETOR

Planifikim vjetor në lëndën e muzikës

Më poshtë gjeni planifikim vjetor për lëndën e muzikës. Planifikimi është përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli dhe i takon klasës së pestë.

PLANIFIKIMI VJETOR

FUSHA: ART

LËNDA: MUZIKË

KLASA V

(Violeta Nipolli; Portali Shkollor)

884 Lexime
8 muaj më parë