PLANIFIKIM VJETOR

Planifikim vjetor, TIK

Më poshtë gjeni planifikim vjetor dhe tremujor për lëndën e teknologjisë dhe informacionit. Planifikimi është përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli dhe i takon klasës së pestë.

Planifikim vjetor dhe planifikim për tremujorin e parë

Fusha: Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

Lënda: TIK

Klasa e pestë

Mësuese: Violeta Nipolli
(Violeta Nipolli; Portali Shkollor)

977 Lexime
1 vit më parë