MODEL

Program për zhvillimin e festës së abetares

Në këtë material do të mund të njiheni me një model programi për zhvillimin e festës së abetares: hapja e programit, skenari, vjersha për çdo shkronjë, këngët, numrat etj. Ai është përgatitur nga mësuesja e klasave fillore nga Prishtina, Agime Ukella.

Mësimi i gjuhës shqipe (abetarja) në klasën e parë të arsimit të detyruar 9-vjeçar synon të aftësojë dhe të krijojë shprehitë fillestare të nxënësve për zhvillimin e të folurit, të të lexuarit dhe të shkruarit në gjuhën shqipe. 


Nëpërmjet programit, i cili tradicionalisht është përcjellë në shkollën tonë me abetaren, si libri i parë shkollor, synohet që të formohen nxënës të aftë si folës, lexues dhe shkrues të gjuhës shqipe, në nivelin e përshtatshëm për moshën e tyre. 


Edhe për pak muaj vogëlushët e klasave të para do të përmbyllin një etapë kaq të rëndësishme me festën tradicionale të abetares, ndaj ne ju sjellim një model se si mund ta zhvilloni atë. 


Materiali është përgatitur nga mësuesja e klasave fillore nga Prishtina, Agime Ukella.

(Portali Shkollor) 

66,182 Lexime
4 vjet më parë