KUICE

Pyetje rrufe nga matematika për klasat e treta, të hartuara nga mësuesi Nysret Kryeziu

Këto janë disa pyetje rrufe, apo siç njihen ndryshe kuice, të hartuara nga mësuesi i programit fillor, njëkohësisht dhe trajneri i kurrikulës për këtë fushë, Nysret Kryeziu, shkolla "Vesel Pagarusha". Pyetjet janë të ndara për dy grupe zhvilluese.

Ju paraqesim disa kuice për matematikën e klasës së tretë. Pyetjet janë të hartuara nga mësuesi i programit fillor njëkohësisht dhe trajner i kurrikulës për këtë fushë, Nysret Kryeziu, Shkolla fillore "Vesel Pagarusha", Pagarushë, Malishevë

Materiali është i dobishëm kryesisht për mësuesit e arsimit fillor, por ai mund të shërbejë edhe si material referencë për kuice të tjera të përgatitura nga vetë ju.

(Portali Shkollor)

2,705 Lexime
7 muaj më parë