RELACION 3-MUJOR

Relacion mbi testimin përmbledhës

Relacion mbi testimin përmbledhës, periudha e parë Shtator- Dhjetor, në lëndë të ndryshme, si Gjuha Shqipe, Matematika, Qytetaria, Dituria e Natyrës, Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet.

Ky relacion përmbledhës, 3-mujor, është përgatitur nga mësuese Violeta Nipolli, për lëndë të ndryshme si: Gjuha Shqipe, Matematika, Qytetaria, Dituria e Natyrës, Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet, së bashku me rezultatet e të nxënit të një fëmije me vështirësi në të nxënë.


Materialin mund ta shkarkoni më poshtë

(Portali Shkollor)

18,591 Lexime
4 vjet më parë