Planet e shkollës

Shqyrtimi i Strategjisë së Arsimit Parauniversitar, nga mësuesi Bledi Lipo

Ky material është hartuar duke shqyrtuar Strategjinë e Arsimit Parauniversitar dhe duke përpunuar Strategjitë në mënyrë aplikative në planet e shkollës nisur nga udhëzimi për këtë vit shkollor. Kështu çdo shkollë zbërthen në plane veprimi secilën prej strategjive nisur nga ajo e strategjisë së AP.

Ky material është hartuar duke shqyrtuar Strategjinë e Arsimit Parauniversitar dhe duke përpunuar Strategjitë në mënyrë aplikative në planet e shkollës nisur nga udhëzimi për këtë vit shkollor. Kështu çdo shkollë zbërthen në plane veprimi secilën prej strategjive nisur nga ajo e strategjisë së Arsimit Parauniversitar; organizimin e punës me grupe dhe persona përgjegjës me afate; aplikimin e strategjive me plane konkrete në shkollë, si plani vjetor i shkollës, plane të ekipeve, plane organizmash dhe aktivitetesh.


Materiali është dërguar nga mësuesi bashkëpunëtor i Portalit Shkollor, Bledi Lipo.

© Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

2,022 Lexime
1 vit më parë