Mësimdhënia dhe mësimnxënia

“Stilet e të nxënit” nga Msc.Pranvera Musta

Mësuesit duhet të kenë njohuri rreth stileve të të nxënit dhe të përshtatin mësimdhënien me këto stile të nxëni. Stilet e të nxënit janë të rëndësishme për nxënësit pasi ndikojnë në përmirësimin e aftësive të tyre për të mësuar. Msc.Pranvera Musta sjellë më poshtë një material të dobishëm për këtë temë.

Material didaktik mbi stilet e të nxënit, përgatitur nga mësuesja Pranvera Musta.


©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

1,080 Lexime
4 javë më parë