MODEL

Test në lëndën anglisht për vlerësimin tremujor, klasa III


Për periudhën e parë të vlerësimeve sjellim edhe një model testi për lëndën e gjuhës angleze për klasat e treta të ciklit fillor. Ai është hartuar nga mësuesja Ermelinda Laca, Shkolla “Fan Noli”, Tiranë.

Për klasat e treta të ciklit fillor sjellim edhe një model testi për lëndën e gjuhës angleze për periudhën e parë të vlerësimeve. Ai është hartuar nga mësuesja Ermelinda Laca, Shkolla “Fan Noli”, Tiranë. Në këtë test nxënësit vlerësohen për të lexuarin e gjuhës angleze, përdorimin e drejtë të gjuhës dhe të shkruarin e saj.

(Portali Shkollor) 

1,946 Lexime
9 muaj më parë