TEST PËRMBLEDHËS

Test Përmbledhës, klasa e dytë

Testet e mëposhtme janë hartuar nga mësuesi Shkëlzim Pepaj. Teste përmbledhëse të klasës së dytë, periudha e dytë, në lëndët Matematikë, Gjuhë Shqipe dhe Dituri Natyre.

Testet e mëposhtme janë hartuar nga mësuesi Shkëlzim Pepaj. Teste përmbledhëse të klasës së dytë, periudha e dytë, në lëndët Matematikë, Gjuhë Shqipe dhe Dituri Natyre.

(Portali Shkollor)

6,139 Lexime
6 muaj më parë