TESTE VLERËSIMI

Test vlerësimi "Anglisht"

Model Testi 3 mujori, pëmes metodës Onscreen B1+, për klasat e dhjeta, përgatitur nga mësuesi i anglishtes në shkollën e mesme “Havzi Nela” në Kukës, Xhevahir Shaqiri.

Modelet e testeve në vijim vlerësojnë aftësitë e nxënësve të klasës së dhjetë në lëndën e anglishtes. Testet janë përgatitur në dy variant, përmes metodës Onscreen B1+

(Portali Shkollor)

43,417 Lexime
5 vjet më parë