MODEL

Teste matematike II për portofol

Mësuesi Irfan Shahini ka përgatitur modele testesh për portofol në lëndën e Matematikës, klasa e dytë. Materiale të tilla u vijnë në ndihmë mësuesve për të krijuar modele, shembuj sesi mund të realizojnë teste të tilla.

Mësuesi Irfan Shahini ka përgatitur modele testesh për portofol në lëndën e Matematikës, klasa e dytë. Materiale të tilla u vijnë në ndihmë mësuesve për të krijuar modele, shembuj sesi mund të realizojnë teste të tilla. 


Testet janë në dy versione, pra në dy grupe, grupi A dhe grupi B, të shoqëruara edhe me skemën e vlerësimit. 

(1) Arritje të pakënaqshme 

(2) Arritje që kanë nevojë për përmirësim 

(3) Arritje të kënaqshme 

(4) Arritje shumë të kënaqshme 

(5) Arritje të shkëlqyera


Testet zhvillohen gjatë një ore mësimore prej 45 minutash dhe krahas secilës pyetje përcaktohen edhe pikët që kjo pyetje përmban.

(Portali Shkollor)

3,527 Lexime
8 muaj më parë