MODELE

Teste për klasën V, gjuhë shqipe, matematikë dhe dituri natyre, periudha I

Këto janë disa modele testesh për klasën e pestë për periudhën e parë të vlerësimeve në lëndët: gjuhë shqipe, matematikë, dituri natyre. Testet janë të shoqëruara me tabelën e specifikimeve.

Teste për tremujorin e parë (shtator-dhjetor) klasa V, në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, dituri natyre, nga mësuesja Violeta Kuqi, shkolla “Sul Harri”, Elbasan. Testet janë të shoqëruara edhe nga tabela e specifikimeve Blue Print.

 

(Portali Shkollor) 

120,616 Lexime
4 vjet më parë