MODELE

Teste përmbledhëse në lëndën dituri natyre, tremujori i parë, klasa IV

Modele testesh përmbledhëse për periudhën e parë, shtator- dhjetor, në lëndën e diturisë për klasat e katërta të shkollave fillore. Testet kanë bashkëngjitur edhe tabelat e specifikimeve Blue Print. Ato janë hartuar nga mësuesja Alketa Bulku.

Modele testesh përmbledhëse për periudhën e parë, shtator- dhjetor, në lëndën e diturisë për klasat e katërta të shkollave fillore. Testet kanë bashkëngjitur edhe tabelat e specifikimeve të ashtuquajtura Blue Print. Ato janë hartuar nga mësuesja Alketa Bulku. 

(Portali Shkollor) 

1,248 Lexime
2 muaj më parë