TESTE 2021-2022

Teste përmbledhëse për klasat I-V, për të trija periudhat në të gjitha lëndët

Në këtë material do të gjeni të përmbledhur testet për klasat e Arsimit Fillor (I-V) për të trija periudhat në të gjitha lëndët të punuara nga mësuesja jonë bashkëpunëtore dhe e palodhur, Violeta Kuqi. Testet përmbajnë edhe tabela të specifikimeve. Viti shkollor 2021-2022.

TESTE PËRMBLEDHËSE PËR TË GJITHA PERIUDHAT (shtator-dhjetor, mars-prill, prill-qershor)

Klasat: I-V

Përgatiti: Violeta Kuqi  

Shkolla “Sul Harri”, ZVA Elbasan


Teste përmbledhëse për të trija periudhat klasa I

Teste përmbledhëse për të trija periudhat klasa II

Teste përmbledhëse për të trija periudhat klasa III

Teste përmbledhëse për të trija periudhat klasa IV

Teste përmbledhëse për të trija periudhat klasa V

Teste: Histori, Qytetari, Muzikë, Art pamor, TIK, Aftësim, Edukim fizik - KLASA V 


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

106,438 Lexime
2 vjet më parë