MODELE

Teste përmbledhëse për periudhën shtator-dhjetor, gjuhë dhe matematikë, klasa e dytë


Periudha e tanishme përkon me zhvillimin e testeve për periudhën e parë tremujore të vlerësimeve që u bëhen nxënësve. Ne ju sjellim disa modele testesh në lëndën e gjuhës dhe matematikës për klasën e dytë, të përgatitura nga mësuesi Irfan Shahini.

Mësuesi Irfan Shahini ka përgatitur teste për periudhën e tre mujorit të parë të vlerësimit të nxënësve të klasës së dytë, në lëndën e gjuhës dhe të matematikës. Materiale të tilla u vijnë në ndihmë mësuesve për të krijuar modele, shembuj sesi mund të realizojnë teste të tilla. Testet janë në dy versione, pra në dy grupe, grupi A dhe grupi B, të shoqëruara edhe me skemën e vlerësimit.

(Portali Shkollor)

4,117 Lexime
8 muaj më parë