MODELE

Teste përmbledhëse të historisë, klasa IV, IX, X, XI, periudha e parë

Testet përmbledhëse për klasën IV, IX, X, XI, janë hartuar nga mësuesit e historisë Gjergji Vangjeli, Najada Hoxha dhe Anila Beshaj. Edhe këtyre testeve mund t’u referoheni si shembuj për të hartuar tuajit në këtë periudhë të parë.

Këto janë modele testesh përmbledhëse për lëndën e historisë për klasën IV, IX, X, XI (4, 9, 10, 11). 

Ato janë përgatitur nga mësuesit Gjergji Vangjeli, Najada Hoxha dhe Anila Beshaj. 

Testet mund t’ju shërbejnë për të hartuar dhe ju testet tuaja në këtë lëndë gjatë kësaj periudhe të parë. Testet janë të shoqëruara edhe nga tabela e specifikimeve Blue Print.  

(Portali Shkollor) 

60,143 Lexime
3 vjet më parë